Modern Poultry hindi nakakaperhuisiyo!!!

Kung magka-minsan ay hindi ko rin masisi ang mga tao at opisyales ng local governments na nagkaroon ng hindi kanais-nais at negatibong karanasan hinggil sa operasyon ng mga poultry farms. Ano ang ibig kong sabihin?

Gawin nating isang ehemplo ang kasalukuyang sitwasyon sa Concepcion, Tarlac kung saan napakaraming poultry at piggery sa nasabing lugar. Ayon sa aking mga impormante ay mayroong mga lugar sa Concepcion na binibigyan na raw ng exit strategy o ine-encourage na mag-sara o lumipat ang ibang mga mapang-abusong poultry at piggery sa nasabing lugar sapagkat kung tutuusin ay ang mga management o may-ari ng mga poultry na ito ay katulad ng aking sinabi ay mapang-abuso o nag-abuso sa kanilang operasyon. Ang ibig kong sabihin ay ang mga farms na ito ay nagtipid sa gastusin kaya hindi nila ginastos ang dapat nilang gastusin sa preventive maintenance chemicals and labor kaya tuloy nakapag dulot ang kanilang mga farms na ito ng maraming langaw at naging isang perwiso sa komunidad at nagdulot ng sinasabing environmental and health problems.

Actually, ang pahayagang ito some five (5) months ago ay nagkaroon ng serye hinggil sa mga langaw at malawakang na-isulat na mayroong solusyon at tamang pamamaraan sa pagsugpo o pag-prevent na maka-create ng langaw ang isang poultry farm. Sa ngayon ay hindi ko na muna tatalakayin ang mga dapat gawin hinggil dito sapagkat hindi pa naman ako eksperto sa mga bagay –bagay na yan, bagmat nais ko lamang mag-iwan ng ilang ehemplo na kung saan ang isang Poultry Farm na mga malalaking farm ay nagco-coexsit side side by side with numerous residents at wala namang reklamo ang mga nasabing residente at komunidad.

Unang ehemplo ay ang mga farms na pag-mamay-ari daw ng isang Robert Co na located sa Barangay Pinasling, Gerona. Ang nasabing farm ay mayroong anin o 6 tunnel vent buildings at ang nasabing farm ay katabi ng Villa Luisa isang resort na pagmamay-ari ni dating Chief PNP Bartolome. Bakit walang reklamo o problema sa langaw ang nasabing farm? Isa pa na ehemplo ay ang Poultry Farm na located rin sa Gerona na pagmamay-ari daw ni Board Member Hermes Sembrano (4 buildings) na kapag inyong titingnan sa Google maps ay napakalapit sa mga kabahayan na mayroon swimming pool pa? Bakit walang nairereklamo hinggil dito? Pangatlong ehemplo ang mismong naranasan ng kasamahan namin at ng kanyang pamilya kung saan ang farm ay located sa isang mataong Sitio sa Brgy. Tibag kung saan dati ay nagdudulot ng langaw ngunit nung inayos ng may-ari ang pamamalakad at ang sistema ay nawala ang mga langaw.

Kung tutuusin ay hindi lang tatlong ehemplo ang aking maibibigay, sapagkat marami pang mga poultry farms who are practicing the so called right and good farm management and practices. Ano ang ibig sabihin ng aking ibinigay na tatlong ehemplo? Ang ibig sabihin ay malinaw na napatunayan ng napakaraming ehemplo na walang basehan ang sinasabing hindi maganda ang negosyo ng poultry sapagkat ito ay magdudulot ng perwiso sa komunidad at health problems. Ang mga taong nagsasabi nito ay malamang ay mayroong SAYAD O TAMA SA KANILANG MGA ULO O NAGGAGALING-GALINGAN NA WALA NAMANG BASEHAN, maliban na lamang sa ibang mga nag-oopose sa Poultry na may mga malicious intents and motives sa mga modern scientific management methods na kasalukuyang isinasagawa ng maraming mga poultry farms.
NALPAS!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *